ติดตามโปรโมชั่นฟินๆ ร้าน GaiGao korean restaurant (ไก่เกา) ทั้ง 7 สาขา ได้แล้วที่นี่

  1. GaiGao.sisaket จังหวัดศรีสะเกษ
  2. GaiGao.Chaiyaphum จังหวัดชัยภูมิ
  3. GaiGao.roiet101 จังหวัดร้อยเอ็ด
  4. GaiGao.ubon จังหวัดอุบลราชธานี
  5. GaiGao.Chonburi บางแสน จังหวัดชลบุรี
  6. GaiGao.KhonKaen จังหวัดขอนแก่น
  7. GaiGao.UbonUni ม.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี