“ไก่เกา คอมมูนิตี้ คือ ที่ๆ เต็มไปด้วยความสุขและความอร่อยของไก่ทอดต้นตำหรับสไตล์เกาหลี”

양념 치킨
สาสน์จากผู้บริหารของ ร้าน GAI GAO

แฟรนไชส์ GAIGAO Korea Restaurant เราเป็น ร้านไก่ทอดเกาหลี สไตล์ฟิวชั่น เราหวังเป็นอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จกับการประกอบธุรกิจกับท่านในอนาคต การทำ “ธุรกิจแฟรนไชส์” เป็นการสร้างการขยายสาขาทางธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างชื่อเสียง สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนั้น ร้าน GAIGAO Korea Restaurant จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยนโยบายและความพร้อมของทีมงาน มีออกแบบการบริหารจัดการและวางระบบการบริการร้านไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการดำเนินงานเป็นมาตรฐานและมีคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ที่ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งการฝึกอบรมทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน รวมถึงทีมงาน สนับสนุนจะคอยดูแลเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ยั่งยืนตลอดไป

สุดท้ายนี้ ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงของเรา เราพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันในการสร้างระบบ แฟรนไชส์ของ ให้มีความมั่นคงด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจร้านไก่ทอดเกาหลี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน การบริการที่ดีที่สุด และส่งมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าทุกคน

ประวัติความเป็นมาของ GAIGAO

ร้าน Gai Gao ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวัน ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ร้านไก่เกา ( Gai Gao Restaurant ) แบรนด์ที่เกิดมาจากความหลงไหลในไก่ทอดเกาหลี และอยากให้ผู้อื่นได้ลิ้มลอง ความอร่อยของซอสที่ได้คิดค้นขึ้นมาจึงเกิดเป็นกิจการเล็กๆเริ่มต้นจากการรับออเดอร์ออนไลน์ไม่มีหน้า ร้านพัฒนามาเป็นร้านรถเข็นจนเป็นร้านอาหารเต็มรูปแบบและมีสาขามากมายจนถึงปัจจุบันระยะเวลา3ปี นับตั้งแต่เริ่มต้น สาขาแรกไก่เกาได้พัฒนาเมนูอาหารเกาหลี-ฟิวชั่นมากมายอย่างต่อเนื่องโดยได้พัฒนาสูตร อาหารร่วมกับ เชฟเกาหลี และปรับจนรสชาติถูกปากคนไทย นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการ และ ระบบร้านอาหารเพื่อให้เป็นร้านที่มีมาตรฐานบริการลูกค้าด้วยความประทับใจร้านอาหารที่มีกำไร

WHO ARE WE …….เราคือใคร ?

We care our customer like our family all the time in restaurant.
เราคือผู้ดูแลลูกค้าทุกคน เหมือนคนในครอบครัวทุกเวลาที่มาใช้บริการที่ร้านของเรา
We are small business but we are very successful. เราคือร้านไก่ทอดเกาหลีของชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
We will develop and operate of franchise at Thailand .
เราคือผู้มุ่งมั่นจะพัฒนาระบบร้านแฟรนไชส์ให้ขยายไปทั่ว ประเทศไทย

ปรัชญาในการดำเนินงานของร้าน GAI GAO KOREA RESTAURANT

ผู้บริหารร้าน Gai Gao Korea Restaurant ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้
Vision ( วิสัยทัศน์ )
“เป็นร้านอาหารเกาหลีฟิวชั่นรสชาติถูกปากคนไทย เพื่อก้าวไกลขึ้นสู่ตลาดระดับประเทศ พร้อมคืนกำไรให้ สังคม”
Mission( พันธกิจ )
ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีด้านอาหารที่มีคุณภาพ การบริการที่ดี ราคาคุ้มค่า,บรรยากาศร้านทันสมัย

องค์ประกอบของแบรนด์

คุณภาพดีทั้งวัตถุดิบและการบริการรสชาติกลมกล่อมสไตล์เกาหลีเมนูหลากหลายครบหมวด ทันสมัยทั้งเมนูอาหารการตกแต่งร้านและการสื่อสารแบรนด์ราคาคุ้มค่าจับต้องได้
Culture : B E S T แทนความเป็นครอบครัวที่เป็นกันเองที่ดีที่สุด
วัฒนธรรมองค์กร จะเป็นสิ่งที่ทุกคนในร้านยึดถือ และปฎิบัติในการทำงาน ส่งต่อกันไปเรื่อยๆ จาก รุ่นสู่รุ่น หากเราสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่แข็งแกร่ง จะช่วยนำพาให้ร้านไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ ในที่สุด
B Believe เราเชื่อมั่นในตัวพนักงานทุกคน
E Excellent เราต้องทำทุกอย่างเพื่อความเป็นเลิศ
S Satisfaction
เราต้องสร้างความพึงพอใจ ประทับใจลูกค้าทุกคน
T Timely
เราต้องรักษาคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

CUSTOMER MINDSET : CARE ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ความคิดความเชื่อความตั้งมั่นในการกระทำต่างๆของพนักงานทุกคนเพื่อต้องดูแลต่อลูกค้า จะนำไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์
C Care ดูแลลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ
A Accuracy ความถูกต้องในการบริการ
R Responsibility เรารับผิดชอบดูแลลูกค้า
E Excellence การเป็นเลิศในบริการ